Om oss

Visjon og tro

I Passion Åsane har vi tre kjerneverdier – Jesus Hjem Verden.

Vår visjon er:

Vi vil være en kirke med Jesus i sentrum, hvor mennesker erfarer å komme hjem, og deltar i Guds oppdrag i verden.

Vår misjon er:

Å lede mennesker til lidenskapelig tro og overgivelse til Jesus, kirken og oppdraget.

I Passion har vi en evangelisk og klassisk teologi. Vi slutter oss til trosgrunnlaget i Lausannepakten.

Lederskap

Daniel og Helene Sæbjørnsen er pastorene i Passion Åsane og leder menigheten sammen med et team av dyktige ledere. Daniel er den som til daglig arbeider i kirken og er ansatt som pastor. Han er utdannet i teologi, sosiologi og pedagogikk, og ved siden av å være pastor i Passion, leder han konseptet Preach! i Tro & Medier og reiser en hel del som forkynner i ulike sammenhenger. Sammen har Helene og Daniel tre barn: Anna, Jakob og Joel.

Hvis du ønsker å invitere Daniel til å forkynne i din sammenheng så kan du kontakte oss på daniel@passionaasane.no