Fellesskap

Vi tror at alle mennesker trenger å tilhøre!

I Passion har vi tre ulike fellesskap - storfellesskapet på gudstjenestene, småfellesskapet i huskirkene og tjenestefellesskapet i de ulike teamene.

Gudstjeneste

Annenhver uke møtes vi i storfellesskapet til gudstjeneste. Samlingene har et ungdommelig uttrykk med eget opplegg for barna. Har du spørsmål så ikke nøl med å ta kontakt. Se kalender for neste gudstjeneste.

Huskirke

Annenhver uke møtes vi i småfellesskap i ulike hjem. Gruppene er kjønnsdelt og møtes i motsatt rytme for hverandre. Ta kontakt hvis du vil bli med!

Team

Vi har ulike team hvor vi møtes i tjenestefellesskap hvor vi får bruke får talenter og gaver i tjeneste for andre. Teamene vi har er: Vertskap / Lovsang / Teknikk / Skjerm / Lys / Barnekirke / Forbønn / Media / Evangelisering.

Medlem — Passion intro

Hvis du ønsker å vite mer om oss som kirke, hva vi tror på, vår visjon, hvordan man kan involvere seg og potensielt medlemskap, så har vi regelmessig Passion intro kvelder. Ta kontakt for informasjon om neste Passion intro kveld.